صنایع شیمیایی

صنایع شیمیایی

خدمات قابل ارایه در حوزه صنعت شیمیایی: در صنایع شیمیایی تهیه طرح توجیهی، فنی و اقتصادی تولید هگزامین، فرمالین، پارافرمالدئید، رزین و پودرهای قالب گیری

بیشتر بخوانید »