واکنش های صورت گرفته در سیستم تصفیه مذاب

  1. خانه
  2. /
  3. مقاله
  4. /
  5. واکنش های صورت گرفته در سیستم تصفیه مذاب

واکنش های صورت گرفته در سیستم تصفیه مذاب

واکنش های صورت گرفته در سیستم تصفیه مذاب

واکنش های صورت گرفته در سیستم تصفیه مذاب

واکنش های صورت گرفته در سیستم تصفیه مذاب فروسیلیسیم به شکل زیر است.

:The mechanism by which ferrosilicon is refined can be represented as follows

SiO2(s)+CaO(s)=CaO.SiO2

SiO2(s)=(SiO2)

2[C2]+(SiO2)=2CaO+[Si]

2[Al]+2(SiO2)=[Si]_SiO(g)+CO(g)

CaO.SiO(1)+(Al2O3)+(SiO2)=(CaO.Al2O3.2SiO2)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.