انتصاب مجدد جناب آقای مهندس عباس منصوریان

انتصاب مجدد جناب آقای مهندس عباس منصوریان به سمت رئیس هیات مدیره انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی

انتصاب مجدد جناب آقای مهندس عباس منصوریان به سمت رئیس هیات مدیره جناب مهندس عباس منصوریان دوباره رییس  انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی

بیشتر بخوانید »