مزایا و پتانسیل صنعت منیزیم

  1. خانه
  2. /
  3. مقاله
  4. /
  5. مزایا و پتانسیل صنعت منیزیم

مزایا و پتانسیل صنعت منیزیم

مزایا و پتانسیل صنعت منیزیم

مزایا و پتانسیل صنعت منیزیم بالقوه احداث واحد تولید منیزیم

پتانسیل صنعت منیزیم و ایجاد واحد تولید منیزیم در ایران

پتانسیل صنعت منیزیم، با احداث واحد تولید منیزیم در کشور ایران به دليل داشتن منابع معدنی و انرژی عظيم، می تواند به عنوان یكی از قطب های مهم صنایع انرژی بر در خاورميانه و جهان بدل شود.  حرکت از خام فروشی به سمت توليد محصولات با ارزش افزوده بالا و صادرات محور، موجب ورود ایران به ليست کشورهای توليدکننده محصولات استراتژیكی چون منيزیم و آلياژهای آن می شود.

دیگر مزایا:

  •  ایجاد اشتغال،
  • افزایش توليد ناخالص داخلی
  • ارز آوری
  • توسعه صنایع پایين دست محصولات منيزیمی مانند واحدهای صنعتی توليد قطعات خودرو و صنایع هوافضا

توسعه صنعت منيزیم، موجب تأمين ماده اوليه مورد نياز برای توليد آلومينيوم و آلياژهای آلومينيومی با ارزش افزوده بالا می شود. و چرخه این صنعت تكميل می شود.  از مزایا و پتانسيل های بالقوه ملی و منطقه ای در ایران برای توليد منيزیم می توان به موارد زیر اشاره کرد: ـ مواد اوليه و منابع معدنی با کيفيت،  فراوان و در دسترس مانند فروسيليسيم ـ وجود منابع انرژی پاک و ارزان (گاز طبيعی) ـ در دسترس بودن دانش فنی بومی شده توليد منيزیم (متخصصين داخلی) ـ وجود نيروی انسانی جوان و متخصص.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.