صنایع شیمیایی

صنایع شیمیایی

خدمات قابل ارایه در حوزه صنعت شیمیایی: در صنایع شیمیایی تهیه طرح توجیهی، فنی و اقتصادی تولید هگزامین، فرمالین، پارافرمالدئید، رزین و پودرهای قالب گیری

بیشتر بخوانید »
انتصاب مجدد جناب آقای مهندس عباس منصوریان

انتصاب مجدد جناب آقای مهندس عباس منصوریان به سمت رئیس هیات مدیره انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی

انتصاب مجدد جناب آقای مهندس عباس منصوریان به سمت رئیس هیات مدیره جناب مهندس عباس منصوریان دوباره رییس  انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی

بیشتر بخوانید »